Google+ Badge

Wednesday, October 31, 2012

Προϋπολογισμός 2013

Δημοσιεύτηκε η Εισηγητική Εκθεση του Πρ/σμού 2013.
Για όποιον ενδιαφέρεται να την έχει, είνα εδώ ...(καλλή μελέτη!)
Στην σελ.81 Χρηματοδοτικές Ανάγκες
¨Ελλειμα Κρατ.Πρ/σμού (και κάτι ψιλά)    περ.   15,7  δισ
 Χρεωλύσια                                                     12,8
Σύνολο                                                            28,5 

Χρηματοδότηση  Ιδιωτικοποιήσεις                       2,5
            Μηχανισμός Στήριξης                            26     

Financing the 2-yr extention

Open Europe analysts calculate that a 2-yr extention of the programme will require EURO 28.5 bl.
Chech this also.
Their conclusion:
Overall then, its hard to see how the gap will be filled without some larger decision being taken over the future of Greece in the eurozone.

Tuesday, October 23, 2012

Social security

Social Security is mainly a system in which each generation pays for the previous generation’s retirement, in the expectation that it will receive the same treatment from the next generation
Paul Krugman  

Sunday, October 21, 2012

Βουλευτές με "συνείδηση" !


Κάποιοι «κυβερνητικοί» βουλευτές απειλούν να μην ψηφίσουν τα μέτρα στη Βουλή προβάλλοντας διάφορες αιτιολογήσεις. Κάνοντας αυτό, κερδίζουν κάποια δευτερόλεπτα στα τηλε-καφέ και ελπίζουν σε προσωπική τους μακροημέρευση στην Βουλή.
Στις εκλογές του Ιουνίου, τα τρία κόμματα, ΝΔ/ΠΑΣΟΚ/ΔΑ, ήταν σαφή στο βασικό προεκλογικό μήνυμα τους: παραμονή της χώρας στην ΕΖ και εξασφάλιση των δόσεων του προγράμματος στήριξης. 
Οι ώριμοι άνθρωποι όταν συζητούν με την συνείδησή τους – αυτήν επικαλούνται οι περισσότεροι- απαντούν στο κύριο ερώτημα: ποιες οι συνέπειες της επιλογής;
Το μέγιστο που μπορεί η Ελλάδα να ελπίζει, σε περίπτωση μη ψήφισης των μέτρων, είναι  οι ΕΖ και ΕΚΤ να αποφασίσουν την συνέχεια καταβολών από το πρόγραμμα, αλλά μόνο όμως για την πληρωμή τόκων και ομολόγων που λήγουν. Το ΔΝΤ, κρίνοντας το χρέος μη βιώσιμο «αποσύρεται» από το πρόγραμμα.
Τα πράγματα είναι απλά. Τα έσοδα του Δημοσίου δεν επαρκούν να καλύψουν τις θεσμοθετημένες και προγραμματισμένες δαπάνες του κατά το ποσό των μη ψηφισμένων περικοπών και κατά το ποσό των δόσεων που θα πήγαινε γι αυτό το σκοπό.
Πώς λοιπόν θα πληρωθούν οι δικαιούχοι – δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, προμηθευτές, κλπ.- και οι αναγκαίες προμήθειες από το εξωτερικό όπως πετρέλαιο, φάρμακα, κλπ.;
Οι βουλευτές που έχουν συνειδησιακά προβλήματα πρέπει να απαντήσουν σ’ αυτό το ερώτημα πριν πάρουν τις τελικές αποφάσεις τους. 

.

Wednesday, October 17, 2012

doom and gloom for the EZ and the world

Dani Rodrik, back in June, outlined the worst case scenario for the EZ and the world economy titled "The End of the World as We Know it".
There is another Armageddon(ish) scenario out : Greece's Withdrawal from the Eurozone Could Cause Global Economic Crisis (Prognos AG for Bertelsmann Stiftung)
To be somewhat pedantic, the title is not completely accurate. The Global Crisis will come about not simply with Greece's Withdrawal, but with contagion taking its full course and Portugal, Spain , and Italy also withdraw from the EZ.... that is full collapse of the EZ and re-denomination.

Friday, October 12, 2012

Deposit transfers from the periphery

To the extent that Paul De Grauwe, Yuemei Ji are correct, those who transferred their EURO deposits, say from Greece to Germany, should not sleep all that easy because it is not certain that their EURO's will be EURO's in the case of a grexit,,,,,

Tuesday, October 2, 2012

Internal Devaluation: Krugman and Open Europe paper

Paul Krugman comments on an IMF working paper about the EZ Imbalances
 internal devaluation becomes even more necessary
He ends his column thus;

Food for thought – and for even more europessimism.

 I must come back on this
In the meantime, Open Europe has a paper out here about the necessity, and the necessary internal devaluation the EZ periphery countries must achieve in order to have any hope of staying in the EZ, in the case they want to.
Here's some of the exec.summary:
 Struggling countries in the eurozone – Portugal, Italy, Ireland, Greece and Spain (PIIGS) 
– do not have the option of currency devaluation to get their economies back on track. All 
adjustment must instead be achieved by nominal prices, wages and asset values falling 
– so-called ‘internal devaluation’. This means that the population will have to pick up all 
the slack through falling wages, fewer social benefits and less job security. Therefore, 
the risk of political and social fallout – through strikes, riots or even wider political unrest 
– increases massively.  
 It is clear that the PIIGS need to undergo far-reaching structural reforms to improve their 
labour and product markets in order to regain competitiveness. Failing this, the stronger 
euro countries will be paying for the weaker ones indefinitely in a transfer union. The 
alternative is a eurozone break-up.  
 Spain, Italy and Ireland, in particular, can s 

Check it out... it's only eleven pages.